NAV
PkunewsPeking University Official Website
Jian Wang Group
People
Current position: Home >> People
Team Leader

Jian Wang

jianwangphysics@pku.edu.cn


Employment

2017-present

Changjiang Distinguished Professor

International Center for Quantum Materials

Peking University, China

2010-2017

Associate Professor, 

Principal Investigator

International Center for Quantum Materials

Peking University, China

2010-2011

Research Associat

Group Leader: Prof. Moses H.W.Chan

The Center for Nanoscale Science
The Pennsylvania State University, USA
2006-2010 Post-Doctoral Researcher
Advisor: Prof. Moses H.W.Chan

The Center for Nanoscale Science & Department of Physics

The Pennsylvania State University, USAEducation

2001-2007 PhD in Condensed Matter Physics(Oral defense of dissertation was in July 2006)
Advisor: Prof. Qi-Kun Xue
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China
1997-2001 B.S. in Physics
School of Physics, Shandong University, China


Awards and Honors

2012

China National Fund for Excellent Young Scientists

2012

Chief Scientist for National Young Scientists Projects

2015

Advisor Award for Excellent Doctoral Dissertation at Peking University

2015

Sir Martin Wood China Prize

2016

Advisor Award for Excellent Doctoral Dissertation at Peking University

2017

Changjiang Distinguished Professor, Ministry of Education, China

2018

Chief Scientist for National Key R&D Program of China

2019

Outstanding Achievement Award for Research in Institutes of Higher EducationSelected Invited Talks and Chairs

 1. “Proximity effect-induced superconductivity in crystalline metallic and ferromagnetic nanowires” (invited)
  American Physical Society March Meeting, March 21-25, 2011, Dallas, Texas, USA

 2. “Superconductivity in monolayer FeSe and quantum Griffiths singularity in 2D superconductors” (invited)
  American Physical Society March Meeting, March 14-18, 2016, Baltimore, MD, USA

 3. “Superconductivity in the thinnest high Tc superconductors——one unit-cell FeSe films on SrTiO3”(invited)
  the Spectroscopy on Novel Superconductors (SNS2013), Berkeley, CA, USA (June 24 - 28, 2013)

 4. The 2013 EMN West meeting on Topological Insulators (EMN 2013) (as a Co-chair)
  from January 7th to 10th, Houston, USA

 5. The 2012 Villa Conference on Topological Insulators (VCTI 2012) (as a Co-chair)
  from April 16th to 20th, 2012 at Doubletree by Hilton Orlando at SeaWorld, USA


Editor of Academic Journals

 1. Scientific Reports (Editor board member)

 2. 2D Materials (Guest editor)

 3. AIP China Advisory Board Member


Selective Publications(First/Corresponding Author)

 1. Chao Yang#, Yi Liu#, Yang Wang, Liu Feng, Qianmei He, Jian Sun, Yue Tang, Chunchun Wu, Jie Xiong*, Wanli Zhang, Xi Lin, Hong Yao, Haiwen Liu, Gustavo Fernandes, Jimmy Xu, James M. Valles Jr.*, Jian Wang*, Yanrong Li. “Intermediate bosonic metallic state in the superconductor-insulator transition” Science 366, 1505-1509 (2019) (The paper was accompanied with a perspective article: “Free at last: Bose metal uncaged” Science 366, 1450-1451 (2019))

 2. Ying Xing, Hui-Min Zhang, Hai-Long Fu, Haiwen Liu, Yi Sun, Jun-Ping Peng, Fa Wang, Xi Lin, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue, Jian Wang, X. C. Xie. “Quantum Griffiths singularity of superconductor-metal transition in Ga thin films” Science 350, 542-545 (2015) (The paper was accompanied with a perspective article: “Randomness rules” Science 350, 509 (2015))

 3. He Wang, Huichao Wang, Haiwen Liu, Hong Lu, Wuhao Yang, Shuang Jia, Xiong-Jun Liu, X. C. Xie, Jian Wei and Jian Wang. 'Observation of superconductivity induced by a point contact on 3D Dirac semimetal Cd3As2 crystals',  Nature Materials 15, 38–42 (2016)

 4. Cheng Chen, Kun Jiang, Yi Zhang, Chaofei Liu, Yi Liu, Ziqiang Wang and Jian Wang*. "Atomic line defects and zero-energy end states in monolayer Fe(Te,Se) high-temperature superconductors" Nature Physics  16, 536–540 (2020)

 5. Jian Wang, Meenakshi Singh, Mingliang Tian, Nitesh Kumar, Bangzhi Liu, Chuntai Shi, J. K. Jain, Nitin Samarth, T. E. Mallouk, and M. H. W. Chan, “Interplay between superconductivity and ferromagnetism in crystalline nanowires”, Nature Physics 6, 389 (2010) (The paper was accompanied with a News and Views article: “Supercurrents in ferromagnets” Nature Physics 6, 329 (2010))

 6. Huichao Wang#, Haiwen Liu#, Yanan Li, Yongjie Liu, Junfeng Wang, Jun Liu, Ji-Yan Dai, Yong Wang, Liang Li, Jiaqiang Yan, David Mandrus, X. C. Xie* and Jian Wang*. “Discovery of log-periodic oscillations in ultraquantum topological materials” Science Advances 4, eaau5096 (2018)

 7. Chaofei Liu#, Cheng Chen#, Xiaoqiang Liu, Ziqiao Wang, Yi Liu, Shusen Ye, Ziqiang Wang, Jiangping Hu and Jian Wang*. "Zero-energy bound states in the high-temperature superconductors at the two-dimensional limit" Science Advances 6, eaax7547 (2020)

 8. Yi Liu#, Ziqiao Wang#, Pujia Shan, Yue Tang, Chaofei Liu, Cheng Chen, Ying Xing, Qingyan Wang, Haiwen Liu*, Xi Lin, X. C. Xie & Jian Wang*. “Anomalous quantum Griffiths singularity in ultrathin crystalline lead films” Nature Communications 10, 3633 (2019)

 9. Yanan Li#, Qiangqiang Gu#, Chen Chen#, Jun Zhang, Qin Liu, Xiyao Hu, Jun Liu, Yi Liu, Langsheng Ling, Mingliang Tian, Yong Wang, Nitin Samarth, Shiyan Li, Tong Zhang*, Ji Feng*, and Jian Wang*. “Nontrivial superconductivity in topological MoTe2−xSx crystals” PNAS 115, 9503 (2018)

 10. Yi Liu, Ziqiao Wang, Xuefeng Zhang, Chaofei Liu, Yongjie Liu, Zhimou Zhou, Junfeng Wang, Qingyan Wang, Yanzhao Liu, Chuanying Xi, Mingliang Tian, Haiwen Liu, Ji Feng, X.C. Xie, and Jian Wang. 'Interface-Induced Zeeman-Protected Superconductivity in Ultrathin Crystalline Lead Films', Physical Review X 8, 021002 (2018)

 11. Yanfei Zhao, Haiwen Liu, Chenglong Zhang, Huichao Wang, Junfeng Wang, Ziquan Lin, Ying Xing, Hong Lu, Jun Liu, Yong Wang, Scott M. Brombosz, Zhili Xiao, Shuang Jia, X. C. Xie, and Jian Wang. 'Anisotropic Fermi Surface and Quantum Limit Transport in High Mobility Three-Dimensional Dirac Semimetal Cd3As2', Physical Review X 5, 031037 (2015)

 12. Chaofei Liu#, Ziqiao Wang#, Yi Gao#, Xiaoqiang Liu, Yi Liu, Qiang-Hua Wang*, Jian Wang*. “Spectroscopic Imaging of Quasiparticle Bound States Induced by Strong Nonmagnetic Scatterings in One-Unit-Cell FeSe/SrTiO3” Physical Review Letters 123, 036801 (2019)

 13. Hui-Min Zhang, Yi Sun, Wei Li, Jun-Ping Peng, Can-Li Song, Ying Xing, Qinghua Zhang, Jiaqi Guan, Zhi Li, Yanfei Zhao, Shuaihua Ji, Lili Wang, Ke He, Xi Chen, Lin Gu, Langsheng Ling, Mingliang Tian, Lian Li, X.C. Xie, Jianping Liu, Hui Yang, Qi-Kun Xue,Jian Wang, and Xucun Ma, " Detection of a Superconducting Phase in a Two-Atom Layer of Hexagonal Ga Film Grown on Semiconducting GaN(0001)", Physical Review Letters 114, 107003 (2015) (Editors’ Suggestion)

 14. Jian Wang, Chuntai Shi, Mingliang Tian, Qi Zhang, Nitesh Kumar, J. K. Jain, T. E. Mallouk, and M. H. W. Chan, “Proximity-induced superconductivity in nanowires: minigap state and differential magnetoresistance oscillations”, Physical Review Letters 102, 247003 (2009) (The article was selected for the July 6, 2009 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology and for the July 1, 2009 issue of Virtual Journal of Applications of Superconductivity.)

 15. Cui Ding#, Guanming Gong#, Yanzhao Liu#, Fawei Zheng, Zhiyu Zhang, Haohao Yang, Zhe Li, Ying Xing, Jun Ge, Ke He, Wei Li, Ping Zhang, Jian Wang*, Lili Wang*, Qi-Kun Xue*. “Signature of Superconductivity in Orthorhombic CoSb Monolayer Films on SrTiO3(001)” ACS Nano 13, 10434−10439 (2019)

 16. Jianping Shi, Xuexian Chen, Liyun Zhao, Yue Gong, Min Hong, Yahuan Huan, Zhepeng Zhang, Pengfei Yang, Yong Li, Qinghua Zhang, Qing Zhang, Lin Gu, Huanjun Chen*, Jian Wang*, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Yanfeng Zhang*. “Chemical Vapor Deposition Grown Wafer‐Scale 2D Tantalum Diselenide with Robust Charge‐Density‐Wave Order” Advanced Materials 30, 1804616 (2018)

 17. ZHANG Wen-Hao, SUN Yi, ZHANG Jin-Song, LI Fang-Sen, GUO Ming-Hua, ZHAO Yan-Fei, ZHANG Hui-Min, PENG Jun-Ping, XING Ying, WANG Hui-Chao, FUJITA Takeshi, HIRATA Akihiko, LI Zhi, DING Hao, TANG Chen-Jia, WANG Meng, WANG Qing-Yan, HE Ke, JI Shuai-Hua, CHEN Xi, WANG Jun-Feng, XIA Zheng-Cai, LI Liang, WANG Ya-Yu, WANG Jian, WANG Li-Li, CHEN Ming-Wei, XUE Qi-Kun, MA Xu-Cun,"Direct Observation of High-Temperature Superconductivity in One-Unit-Cell FeSe Films", Chinese Physical Letters 31, 017401 (2014) (Highlighted in Editors' Choice in Science: Science 343, 230 (2014) and selected as a Highly Cited Paper by Web of Science)


Team Leader

Jian Wang

jianwangphysics@pku.edu.cn


Employment

2017-present

Changjiang Distinguished Professor

International Center for Quantum Materials

Peking University, China

2010-2017

Associate Professor, 

Principal Investigator

International Center for Quantum Materials

Peking University, China

2010-2011

Research Associat

Group Leader: Prof. Moses H.W.Chan

The Center for Nanoscale Science
The Pennsylvania State University, USA
2006-2010 Post-Doctoral Researcher
Advisor: Prof. Moses H.W.Chan

The Center for Nanoscale Science & Department of Physics

The Pennsylvania State University, USAEducation

2001-2007 PhD in Condensed Matter Physics(Oral defense of dissertation was in July 2006)
Advisor: Prof. Qi-Kun Xue
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China
1997-2001 B.S. in Physics
School of Physics, Shandong University, China


Awards and Honors

2012

China National Fund for Excellent Young Scientists

2012

Chief Scientist for National Young Scientists Projects

2015

Advisor Award for Excellent Doctoral Dissertation at Peking University

2015

Sir Martin Wood China Prize

2016

Advisor Award for Excellent Doctoral Dissertation at Peking University

2017

Changjiang Distinguished Professor, Ministry of Education, China

2018

Chief Scientist for National Key R&D Program of China

2019

Outstanding Achievement Award for Research in Institutes of Higher EducationSelected Invited Talks and Chairs

 1. “Proximity effect-induced superconductivity in crystalline metallic and ferromagnetic nanowires” (invited)
  American Physical Society March Meeting, March 21-25, 2011, Dallas, Texas, USA

 2. “Superconductivity in monolayer FeSe and quantum Griffiths singularity in 2D superconductors” (invited)
  American Physical Society March Meeting, March 14-18, 2016, Baltimore, MD, USA

 3. “Superconductivity in the thinnest high Tc superconductors——one unit-cell FeSe films on SrTiO3”(invited)
  the Spectroscopy on Novel Superconductors (SNS2013), Berkeley, CA, USA (June 24 - 28, 2013)

 4. The 2013 EMN West meeting on Topological Insulators (EMN 2013) (as a Co-chair)
  from January 7th to 10th, Houston, USA

 5. The 2012 Villa Conference on Topological Insulators (VCTI 2012) (as a Co-chair)
  from April 16th to 20th, 2012 at Doubletree by Hilton Orlando at SeaWorld, USA


Editor of Academic Journals

 1. Scientific Reports (Editor board member)

 2. 2D Materials (Guest editor)

 3. AIP China Advisory Board Member


Selective Publications(First/Corresponding Author)

 1. Chao Yang#, Yi Liu#, Yang Wang, Liu Feng, Qianmei He, Jian Sun, Yue Tang, Chunchun Wu, Jie Xiong*, Wanli Zhang, Xi Lin, Hong Yao, Haiwen Liu, Gustavo Fernandes, Jimmy Xu, James M. Valles Jr.*, Jian Wang*, Yanrong Li. “Intermediate bosonic metallic state in the superconductor-insulator transition” Science 366, 1505-1509 (2019) (The paper was accompanied with a perspective article: “Free at last: Bose metal uncaged” Science 366, 1450-1451 (2019))

 2. Ying Xing, Hui-Min Zhang, Hai-Long Fu, Haiwen Liu, Yi Sun, Jun-Ping Peng, Fa Wang, Xi Lin, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue, Jian Wang, X. C. Xie. “Quantum Griffiths singularity of superconductor-metal transition in Ga thin films” Science 350, 542-545 (2015) (The paper was accompanied with a perspective article: “Randomness rules” Science 350, 509 (2015))

 3. He Wang, Huichao Wang, Haiwen Liu, Hong Lu, Wuhao Yang, Shuang Jia, Xiong-Jun Liu, X. C. Xie, Jian Wei and Jian Wang. 'Observation of superconductivity induced by a point contact on 3D Dirac semimetal Cd3As2 crystals',  Nature Materials 15, 38–42 (2016)

 4. Cheng Chen, Kun Jiang, Yi Zhang, Chaofei Liu, Yi Liu, Ziqiang Wang and Jian Wang*. "Atomic line defects and zero-energy end states in monolayer Fe(Te,Se) high-temperature superconductors" Nature Physics  16, 536–540 (2020)

 5. Jian Wang, Meenakshi Singh, Mingliang Tian, Nitesh Kumar, Bangzhi Liu, Chuntai Shi, J. K. Jain, Nitin Samarth, T. E. Mallouk, and M. H. W. Chan, “Interplay between superconductivity and ferromagnetism in crystalline nanowires”, Nature Physics 6, 389 (2010) (The paper was accompanied with a News and Views article: “Supercurrents in ferromagnets” Nature Physics 6, 329 (2010))

 6. Huichao Wang#, Haiwen Liu#, Yanan Li, Yongjie Liu, Junfeng Wang, Jun Liu, Ji-Yan Dai, Yong Wang, Liang Li, Jiaqiang Yan, David Mandrus, X. C. Xie* and Jian Wang*. “Discovery of log-periodic oscillations in ultraquantum topological materials” Science Advances 4, eaau5096 (2018)

 7. Chaofei Liu#, Cheng Chen#, Xiaoqiang Liu, Ziqiao Wang, Yi Liu, Shusen Ye, Ziqiang Wang, Jiangping Hu and Jian Wang*. "Zero-energy bound states in the high-temperature superconductors at the two-dimensional limit" Science Advances 6, eaax7547 (2020)

 8. Yi Liu#, Ziqiao Wang#, Pujia Shan, Yue Tang, Chaofei Liu, Cheng Chen, Ying Xing, Qingyan Wang, Haiwen Liu*, Xi Lin, X. C. Xie & Jian Wang*. “Anomalous quantum Griffiths singularity in ultrathin crystalline lead films” Nature Communications 10, 3633 (2019)

 9. Yanan Li#, Qiangqiang Gu#, Chen Chen#, Jun Zhang, Qin Liu, Xiyao Hu, Jun Liu, Yi Liu, Langsheng Ling, Mingliang Tian, Yong Wang, Nitin Samarth, Shiyan Li, Tong Zhang*, Ji Feng*, and Jian Wang*. “Nontrivial superconductivity in topological MoTe2−xSx crystals” PNAS 115, 9503 (2018)

 10. Yi Liu, Ziqiao Wang, Xuefeng Zhang, Chaofei Liu, Yongjie Liu, Zhimou Zhou, Junfeng Wang, Qingyan Wang, Yanzhao Liu, Chuanying Xi, Mingliang Tian, Haiwen Liu, Ji Feng, X.C. Xie, and Jian Wang. 'Interface-Induced Zeeman-Protected Superconductivity in Ultrathin Crystalline Lead Films', Physical Review X 8, 021002 (2018)

 11. Yanfei Zhao, Haiwen Liu, Chenglong Zhang, Huichao Wang, Junfeng Wang, Ziquan Lin, Ying Xing, Hong Lu, Jun Liu, Yong Wang, Scott M. Brombosz, Zhili Xiao, Shuang Jia, X. C. Xie, and Jian Wang. 'Anisotropic Fermi Surface and Quantum Limit Transport in High Mobility Three-Dimensional Dirac Semimetal Cd3As2', Physical Review X 5, 031037 (2015)

 12. Chaofei Liu#, Ziqiao Wang#, Yi Gao#, Xiaoqiang Liu, Yi Liu, Qiang-Hua Wang*, Jian Wang*. “Spectroscopic Imaging of Quasiparticle Bound States Induced by Strong Nonmagnetic Scatterings in One-Unit-Cell FeSe/SrTiO3” Physical Review Letters 123, 036801 (2019)

 13. Hui-Min Zhang, Yi Sun, Wei Li, Jun-Ping Peng, Can-Li Song, Ying Xing, Qinghua Zhang, Jiaqi Guan, Zhi Li, Yanfei Zhao, Shuaihua Ji, Lili Wang, Ke He, Xi Chen, Lin Gu, Langsheng Ling, Mingliang Tian, Lian Li, X.C. Xie, Jianping Liu, Hui Yang, Qi-Kun Xue,Jian Wang, and Xucun Ma, " Detection of a Superconducting Phase in a Two-Atom Layer of Hexagonal Ga Film Grown on Semiconducting GaN(0001)", Physical Review Letters 114, 107003 (2015) (Editors’ Suggestion)

 14. Jian Wang, Chuntai Shi, Mingliang Tian, Qi Zhang, Nitesh Kumar, J. K. Jain, T. E. Mallouk, and M. H. W. Chan, “Proximity-induced superconductivity in nanowires: minigap state and differential magnetoresistance oscillations”, Physical Review Letters 102, 247003 (2009) (The article was selected for the July 6, 2009 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology and for the July 1, 2009 issue of Virtual Journal of Applications of Superconductivity.)

 15. Cui Ding#, Guanming Gong#, Yanzhao Liu#, Fawei Zheng, Zhiyu Zhang, Haohao Yang, Zhe Li, Ying Xing, Jun Ge, Ke He, Wei Li, Ping Zhang, Jian Wang*, Lili Wang*, Qi-Kun Xue*. “Signature of Superconductivity in Orthorhombic CoSb Monolayer Films on SrTiO3(001)” ACS Nano 13, 10434−10439 (2019)

 16. Jianping Shi, Xuexian Chen, Liyun Zhao, Yue Gong, Min Hong, Yahuan Huan, Zhepeng Zhang, Pengfei Yang, Yong Li, Qinghua Zhang, Qing Zhang, Lin Gu, Huanjun Chen*, Jian Wang*, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Yanfeng Zhang*. “Chemical Vapor Deposition Grown Wafer‐Scale 2D Tantalum Diselenide with Robust Charge‐Density‐Wave Order” Advanced Materials 30, 1804616 (2018)

 17. ZHANG Wen-Hao, SUN Yi, ZHANG Jin-Song, LI Fang-Sen, GUO Ming-Hua, ZHAO Yan-Fei, ZHANG Hui-Min, PENG Jun-Ping, XING Ying, WANG Hui-Chao, FUJITA Takeshi, HIRATA Akihiko, LI Zhi, DING Hao, TANG Chen-Jia, WANG Meng, WANG Qing-Yan, HE Ke, JI Shuai-Hua, CHEN Xi, WANG Jun-Feng, XIA Zheng-Cai, LI Liang, WANG Ya-Yu, WANG Jian, WANG Li-Li, CHEN Ming-Wei, XUE Qi-Kun, MA Xu-Cun,"Direct Observation of High-Temperature Superconductivity in One-Unit-Cell FeSe Films", Chinese Physical Letters 31, 017401 (2014) (Highlighted in Editors' Choice in Science: Science 343, 230 (2014) and selected as a Highly Cited Paper by Web of Science)