Yongyun Hu
Professor

Alma Mater:University of Chicago

[MORE] Honors and Titles:

2023-12-01  Yeqisun Mentorship Award

2023-12-01  Peking University Outstanding Postgraduate Advisor Award

2023-01-01  Fellow of the American Meterological Society

2015-01-01  Second Prize of Natural Science Award, Ministry of Education

2013-07-01  Award of Outstanding PhD thesis Advisor, Peking University

2010-01-01  Recipient of The National Science Fund for Distinguished Young Scholars

2009-01-01  Zhao Jiuzhang Award for Outstanding Young Scientists

2005-01-01  Outstanding Young Scientist of the New Century, Ministry of Education

MOBILE Version

Team

Current position: Home > Team

Photos

See below for a complete list of students.


Group photo, June 15, 2016


vQjIbyi2yUrq.jpgGroup photo, July 7, 2015


NNNNjqym2yI3.jpg


Photo of group members at AGU Fall Meeting, Dec. 2014

zAbYziimUNje.jpg


Group photo, 2014

From left to right, 

Front row: Cheng Zhang, Yixin Du, Xiaoxiao Tan, Wanying Kang, Xu Chen, Jian Yue, Yinong Sun

Middle row: Yongyun Hu, xxx, Zining Feng, Shaohua Fu, Minzhong Zhang, Shichu Zhu, Tianhao Le, Zhe Jia

Back row: Lijun Tao, Yuwei Wang, Yan Xia, Fengyang Jiang, Huize Wang, Weiwen Ji

group-members-2014.jpg


Group photo, June, 2012

From left to right, 

Front row: Yinong Sun, Sifan Gu, Feifei Lu, Liu Shi, Yixin Du, Xuqing Han, Wenwen Kong

Middle row: Yongyun Hu, Xiaoyuan Li, Jiangchuan Tao, Shineng Hu, Haikun Xu, Yilai Peng, Jun Yang

Back row: Zining Feng, Shichu Zhu, Qiong Zhang, He Zhang, Kai Zhang, Yan Xia, Chao Wu, Zhe Jia

yABF3eQniENv.jpg


Members

Associate Scientist:

1. Jian Zhang (2022-)


Postdocs:

1. Yan Xia, 2017-2020, Associate Professor at Beijing Normal University

2. Jing Han (2020-)

3. Shiyan Zhang (2020-2023), Lecturer at Nanjing Agricultural University

4. Xiujuan Bao (2020-2023), Associate Researcher at Institute of Geology and Geophysics, CAS

5. Qiang Wei (2021-2023), Associate Researcher at Institute of Tibetan Plateau Research, CAS

6. Sheng Wu (2021-)

7. Anni Zhao (2023-)


PhD students:

1. Jinkui Zhu (2006-2013), industry

2. Jun Yang (2007-2012), Associate Professor at PKU

3. Yan Xia (2008-2014), Associate Professor at Beijing Normal University

4. Lijun Tao (2009-2015), Research Associate at South China Sea Institute of Oceanology, CAS

5. Yuwei Wang (2010-2016), Associate Prof. at Ocean University of China

6. Xiaoxiao Tan (2012-2017), Associate Prof. at Hehai University

7. Peng Liu (2015-2020), Associate Prof. at Ocean University of China

8. Qiang Wei (2015-2021), Associate Researcher at Institute of Tibetan Plateau Research, CAS

9. Han Huang (2016-2021), Postdoc at McGill University

10. Lixiang Gu (2017-2022), Postdoc at Peking University

11. Yuchen Lian (2017-2022), Postdoc at Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences

12. Xiang Li (2018-), Postdoc at Duke University

13. Jiaqi Guo (2019-)

14. Zhibo Li (2020-)

15. Shuai Yuan (2020-)

16. Qi Cui (2021-)

17. Jiaxi Zhao (2021-)

18. Yihui Chen (2021-)

19. Zhixiang Wan (2022-)

20. Yue Liu (2022-)

21. Yudong Sun (2022-)

22. Yizhang Liu (2023-)

23. Suheng Gou (2023-)


Master students:

1. Tianyu Jiang (2005-2008), PhD at Institute of Georegia Technology

2. Dawei Li (2006-2009), PhD at University of Chicago, Postdoc at GFDL, Associate Prof. at Shanghai Jiaotong University

3. Lingfen Pan (2006-2009), France Oil Company

4. Chen Zhou (2007-2009), PhD at Texas A&M University, Professor at Nanjing University

5. Feng Ding (2008-2010) PhD at University of Chicago, Postdoc at Harvard University, Assistant Prof. at Peking University

6. Wei Zhang (2009-2013), Meteorological Administration of Haidian District

7. Wenwen Kong (2010-2013), PhD at UC Berkeley, Postdoc at UCLA

8. Zhe Jia (2011-2013), Intel Company

9. Yixin Du (2012-2014), Meteorological Administration of Shanxi

10. Chenggong Wang (2016-2019), PhD at Princeton University

 

Undergraduate students:

Class 2002:

1. Jinkui Zhu, PhD at PKU

2. Lingfen Pan, MS at PKU

3. Bo Yao, MS at Georgia Institute of Technology

4. Dawei Li, PhD at University of Chicago, Postdoc at GFD, Associate Prof. at Shanghai Jiaotong University

5. Bo Zuo, France for MS

 

Class 2003:

6. Chen Zhou, MS at PKU, PhD at Texas A&M University, Professor at Nanjing University

7. Teng Yao, PhD at Hong Kong University of Science and Technology

8. Jun Yang, PhD at PKU, Postdoc at University of Chicago, Associate Prof. at PKU

 

Class 2004:

9. Da Yang, PhD at Caltech, Postdoc at UC Berkeley, Assistant Prof. at UC Davis

10. Feng Ding, MS at PKU, PhD at University of Chicago, Postdoc at Harvard University, Assistant Prof. at Peking University

11. Yuwei Liu, PhD at UC Berkeley

12. Yinghui Lv, PhD at PSU, Postdoc at PSU, Associate Prof. at Nanjing University

13. Yan Xia, PhD at PKU, Postdoc at McGill University, Lecturer at Beijing Normal University

14. Xiaofeng Wang, MS at PKU

 

Class 2005:

15. Junling Huang, PhD at Harvard University, Postdoc at Harvard University and UC Berkeley, Senior Scientist at China Three Gorges Corporation

16. Zhihong Tan, PhD at Caltech, Postdoc at University of Chicago, Research Associate at GFDL

17. Yanni Ding, PhD at University of Maryland

18. Weiye Yao, PhD at University of Michigan

19. Wei Zhang, MS at PKU

20. Lijun Tao, PhD at PKU, Postdoc at SUNY Albany, Research Associate at South China Sea Institute of Oceanology, CAS

 

Class 2006:

21. Chen Zhang, PhD at University of Washington

22. Mei Gao, PhD at UCLA, Facebook

23. Cheng Lv, PhD at University of Colorado

 

Class 2007:

24. Cheng Li, PhD at Caltech, Postdoc at UC Berkeley, Assistant Prof. at University of Michigan

25. Qiushi Zhang, PhD at Princeton University

26. Junyi Chai, PhD at Princeton University, Microsoft

27. Zhe Jia, MS at PKU, Intel

28. Jia Sun, MS at University College of London

29. Yue Jian, PhD at PKU

 

Class 2008:

30. Shineng Hu, PhD at Yale University, Postdoc at UC San Diego and Columbia University, Assistant Prof. at Duke

31. Qiong Zhang, PhD at Caltech

32. Xiaoyuan Li, PhD at Princeton University

33. Kai Zhang, PhD at UT Austin

34. Haikun Xu, PhD at SUNY Stony Brook

35. Sifan Gu, PhD at University of Wisconsin-Madison, Postdoc at Ocean University of China, Assistant Prof. at Shanghai Jiaotong University

36. Chao Wu, PhD at Georgia Tech

37. He Zhang, PhD at PKU

38. Yilai Peng, PhD at PKU

39. Jiangchuan Tao, PhD at PKU, Associate Prof. at Jinan University

40. Feifei Lu, MS at University of Technology of Paris

 

Class 2010:

41. Wanying Kang, PhD at Harvard University, Postdoc at MIT, Assistant Prof. at MIT

42. Xu Chen, PhD at Princeton University

43. Renzhi Jing, PhD at Princeton University

44. Yinong Sun, MS at Yale University

45. Zining Feng, MS at Columbia University

46. Shichu Zhu, PhD at UIUC

47. Shaohua Fu, MS at PKU

48. Weimeng Luo, PhD at PKU

 

Class 2011:

49. Huize Wang, PhD at Harvard

50. Qiang Wei, PhD at PKU, Associate Researcher at Institute of Tibetan Plateau Research, CAS

51. Peng Liu, PhD at PKU, Postdoc at Ocean University of China

52. Weiji Xiao, MS at PKU

 

Class 2012:

53. Xiaoting Yang, PhD at Harvard University, Postdoc at UCSD Scripps

54. Ziwei Li, PhD at MIT

55. Tianhao Le, PhD at Caltech

56. Yuchen Wang, PhD at University of Tokyo

57. Zhaoyue Wei, MS in US

58. Jinyang He, MS at PKU

59. Minzhong Zhang, PhD at PKU

60. Xianjun Xu, PhD at PKU

61. Weiwen Ji, PhD at PKU

 

Class 2013:

62. Xin Wei, PhD at Harvard

63. Yu Liang, PhD at Yale

64. Xinyu Liu, MS at PKU

 

Class 2014:

65. Zeyuan Hu, PhD at Harvard University

66. Yangcheng Luo, PhD at Caltech, Postdoc at IPSL

67. Bowen Fan, PhD at University of Chicago

68. Yidongfang Si, PhD at UCLA

69. Weixuan Xu, PhD at Brown University

70. Weilun Zhao, PhD at PKU

71. Xiang Li, PhD at PKU

 

Class 2015:

72. Zhiyuan Li, PhD at Yale University

73. Pengyu Liu, MS at Leidon University

74. Jiaqi Guo, PhD at PKU

 

Class 2016:

75. Pengcheng Zhang, PhD at UC San Diego

76. Boai Sun, PhD at West Lake University

77. Yuhang Zhang, PhD at PKU

78. Jiacheng Wu, PhD at PKU

79. Shuai Yuan, PhD at PKU

80. Yao Sui, MS at PKU

81. Bowen Ge, PhD at UCLA


Class 2017:

82. Yongqin Xu

83. Zhongyang Cao

 

Class 2018:

84. Zhenyu He, PhD at UC Berkeley

85. Tian Xu, PhD at Duke

86. Yue Liu, PhD at Peking University

87. Zhixiang Wan, PhD at Peking University

Click:

The Last Update Time:..

Peking University Official WebsitePkunews 中文