北京大学官网北京大学新闻网 English
胡永云
点赞:
胡永云
点赞:
照片

研究组成员照片,2016年6月15日


vQjIbyi2yUrq.jpg研究组成员照片,2015年7月7日


NNNNjqym2yI3.jpg


研究组成员照片,2014年

从左至右, 

前排: Cheng Zhang, Yixin Du, Xiaoxiao Tan, Wanying Kang, Xu Chen, Jian Yue, Yinong Sun

中排: Yongyun Hu, xxx, Zining Feng, Shaohua Fu, Minzhong Zhang, Shichu Zhu, Tianhao Le, Zhe Jia

后排: Lijun Tao, Yuwei Wang, Yan Xia, Fengyang Jiang, Huize Wang, Weiwen Ji

group-members-2014.jpg
摄于2014年12月AGU会议

zAbYziimUNje.jpg


研究组成员照片, 2012年6月

从左至右, 

前排:Yinong Sun, Sifan Gu, Feifei Lu, Liu Shi, Yixin Du, Xuqing Han, Wenwen Kong

中排:Yongyun Hu, Xiaoyuan Li, Jiangchuan Tao, Shineng Hu, Haikun Xu, Yilai Peng, Jun Yang

后排:Zining Feng, Shichu Zhu, Qiong Zhang, He Zhang, Kai Zhang, Yan Xia, Chao Wu, Zhe Jia

yABF3eQniENv.jpg